اگر در این دوره و زمانه درک کردیم که ازدواج را امری ساده و پیش پا افتاده میپنداریم و شاید اگر به موارد زیر خوب عمل کردیم انوقت عشق را در ازدواج در هر سن و سالی درک خواهیم کرد ....

1 ازدواج ادامه خیالات و توهمات مجردی ، نیست ...!

2 ازدواج درمان نقایص شخصیتی و بیماری های روانی ، نیست ...!
ازدواج علاقه کم کم خودش پیدا میشه ، نیست ...!

3 ازدواج سه روز آشنایی و سی سال زندگی مسترک نیست ...!

4 ازدواج جفت گیری ، نیست ...!
ازدواج تجارت مهریه در برابر خدمات اتاق خواب و آشپزخانه نیست ...!

5 ازدواج روشنفکری و سنت اندیشی نیست ...!
ازدواج آرایشگاه چندین میلیونی ، گل آرایی چندین میلیونی مراسم چندین میلیونی نیست ...!

6 ازدواج تعهد برای آخر عمر نیست ... !
ازدواج من تو رو خوشبخت میکنم ، نیست ...!

7 ازدواج " وظیفه شه "  ، نیست " ... !
ازدواج چون من میگم ، نیست ...!

ازدواج یعنی ...

صداقت در گفتار

شناخت کامل از یکدیگر

اعتماد و انعطاف نسبت  به همدیگر

دروغ ممنوع حتی به شوخی

تقلید نکردن از افکار بد

ازدواج یعنی عاشقانه و عاقلانه همسر رو پرستیدن ...

ازدواج یعنی خارج کردن فکر خیانت در هر زمینه ای نسبت به یکدیگر

  • دانلود کتاب
  • قالب میهن بلاگ
  • div class=top-BlogTitlediv class=top-BlogTitle